Komentář k telefonnímu číslu 770164147

datum komentář
19.03.2019
Po přijmutí hovoru dojde k přesměrování a vy voláte jemu.
Podvodný hovor Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře