Komentář k telefonnímu číslu 222201599

datum komentář
06.05.2019
Hovor z Dormea,......evidentně obtěžující od samého zač
átku, poslal jsem je do pr..........e.
Obtěžující hovor Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře