Komentář k telefonnímu číslu 792244601

datum komentář
06.06.2019
Naprosto stejné jako u ostatních - prý poslali dopis, kolega se u mě staví, podepsat, aby mi dál platila sleva (mimochodem žádnou nemám, což by věděli, kdyby byli od mého dodavatele energií a věděli by, že mám smlouvu na dobu neurčitou a nic jim na "další tři roky" nehodlám podepsat! )
Ještě volali několikrát, nezvedám... Jestli nepřestanou, řeknu jim, že je nahlásím na policii za obtěžování...
Obtěžující hovor Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře