Komentář k telefonnímu číslu 246034114

datum komentář
17.06.2019
Zazvoní a při zvednutí Vám automat opakuje: "čekejte prosím"
Obtěžující hovor Neutrální

Žádost o odstranění komentáře