Komentář k telefonnímu číslu 246034119

datum komentář
24.06.2019
Volají 3 - 4x týdně stále dokola, větsinou v nevhodnou dopolední či ranní dobu. Jediná možnost je blokace.
Obtěžující hovor Neutrální

Žádost o odstranění komentáře