Komentář k telefonnímu číslu 731119130

datum komentář
14.08.2019
zlepšení nabídky telev.programů, obtěžující
Obtěžující hovor Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře