Komentář k telefonnímu číslu 603735769

datum komentář
30.08.2019
Volá 1-3x denně, Pokud se nedovolá napoprvé, je naštvaný. Není mu rozumět. Mluví vulgárně.
Obtěžující hovor Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře