Komentář k telefonnímu číslu +18009879000

datum komentář
11.09.2019
Souvisí s progrmem My Herritage - rodokmeny. Snaží se přesvědčit k nákupu premium přístupu.
Telemarketing Neutrální

Žádost o odstranění komentáře