Komentář k telefonnímu číslu 770184878

datum komentář
24.09.2019
Od 14,41 hod. - 16,52 voláno 5x. Díky aplikaci "Můžu to zvednout", vím že je to obtěžující hovor - fin. služby. "Obdivuji" výdrž volajícího. Když nezvedám, tak asi nemám zájem ne???
Finanční služby Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře