Komentář k telefonnímu číslu 776992004

datum komentář
27.09.2019
Jedná se o ČSOB HELPDESK - aut.dotazník hodnocení hovoru s operátorem po ukončení hovoru s ním.
Firma / Společnost Neutrální

Žádost o odstranění komentáře