Komentář k telefonnímu číslu 241004555

datum komentář
17.10.2019
"průzkum" ohledně nápojů
Obtěžující hovor Neutrální

Žádost o odstranění komentáře