Komentář k telefonnímu číslu 545219211

datum komentář
12.07.2013
Je běžné, že se někdy nepodaří včas zvednout hovor.
Účastník hovoru z tohoto čísla po třetím zazvonění vyvěsil.
Po několika opakovaných pokusech o kontakt zavoláním zpět,
však nikdo nezvedl sluchátko.
Proto považujeme toto číslo za nedůvěryhodné, obtěžující a nebezpečné
Doba volání 12.07.2013 10:21
Neznámý Negativní

Žádost o odstranění komentáře