Komentář k telefonnímu číslu 778403174

datum komentář
21.08.2013
po přijetí hovoru se v telefonu ozvalo klapnutí a spojení bylo ukončeno
Neznámý Neutrální

Žádost o odstranění komentáře