Všeobecné podmínky

Každý návštěvník tohoto webu se musí řídit následujícími všeobecnými podmínkami, jinak je jeho povinností neprodleně tento web opustit.

  1. Každý návštěvník tohoto webu souhlasí s tím, že tyto podmínky četl, rozumí jim v plném rozsahu a zároveň s nimi i v plném rozsahu souhlasí. V opačném případě je povinen neprodleně web opustit a nepoužívat jej.
  2. Tento web je diskuzním uživatelským fórem, jeho služby jsou poskytovány zcela zdarma a bez jakékoliv garance. Provozovatel webu nenese žádnou zodpovědnost za případnou škodu způsobenou přímo či nepřímo užíváním či existencí tohoto webu.
  3. Každý návštěvník prohlašuje, že svými komentáři nebude nabádat ostatní uživatele k trestné činnosti, nebude je slovně ani jinak napadat, urážet, či jinak odporovat dobrým mravům nebo platným zákonům.
  4. Veškeré komentáře jsou duševním vlastnictvím autora, který je vložil, a provozovatel tohoto webu se tak zříká veškeré zodpovědnosti za formu a obsah daných komentářů.
  5. Je zakázána tvorba automatizovaných robotů procházejících tyto stránky, vyhledávání, shromažďování a ukládání dat třetí osobou s výjimkou crawlovacích robotů internetových vyhledávačů a sociálních služeb.
  6. S každým komentářem je logována i IP adresa, která může být využita v případě nelegálního nebo trestního chování autora komentářů pro zamezení takového chování.
  7. Návštěvník si je vědom, že v případě vyhledání telefonního čísla je takové číslo ihned vloženo do databáze a vygenerována stránka s detailem tohoto telefonního čísla.
  8. Návštěvník nebude aktivně vyhledávat chyby na tomto webu, zneužívat je a snažit se je obcházet.
  9. Vyplněním emailové adresy návštěvník souhlasí se zasíláním informačních zpráv z tohoto webu a občasným zasíláním obchodních sdělení.
  10. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění a provozovatel stránek si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.

Účelem tohoto webu není nijak poškozovat vlastníky konkrétních telefonních čísel. Pro každé vyhledávané číslo je ihned vygenerována stránka s detailem čísla. Takováto stránka však nabývá na významu až s případnými komentáři od uživatelů, které musejí být vloženy v souladu s těmito pravidly.

Pokud máte dojem, že některé komentáře porušují ochranu soukromí nebo platné zákony, neváhejte nás kontaktovat nebo požádejte o smazání daného komentáře pomocí funkce k tomu určené. Každá taková žádost musí být dostatečně podložená a vysvětleny důvody včetně vyplnění existujících kontaktních údajů.

Budeme rádi, pokud bude tento web sloužit ku prospěchu všem.

Tým webu KdoMiVolal.eu