Komentář k telefonnímu číslu 736490707

datum komentář
11.09.2013
Obtěžující telefonát nabízející nevyžádané služby. Na dotaz, kde vzali moje tel. číslo volající odpověděla, že ho vygeneroval generátor čísel (nyní velmi častá lež) a že mi k tomu nemůže víc povědět.
Telemarketing Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře