Audiotexové linky 90X XXX XXX (prémiová čísla se zvýšenou sazbou)

Audiotexové linky jsou čísla začínající předvolbou 900, 905906, 908 a 909, která umožňujú poskytovat informace nebo služby přes telefon, za které volající platí speciální zvýšenou cenu!

Audiotexové linky nebo také barevné linky většinou slouží pro poskytování odborných informací a poradenství (např. finanční, investiční nebo právní). Často jsou ale tato prémiová čísla také využívána k poskytování obecných informací, pro zábavu (např. soutěže, loterie, hlasování, horoskopy, seznamky) nebo v rámci erotických služeb (ty mají přímo vyhrazeno vlastní předčíslí 909). V minulosti se často stávalo, pokud nebyl volající dostatečně informován, že zavolal přímo na číslo audiotexové linky, které někde zjistil (např. v inzerátu) nebo od někoho dostal (např. SMS-kou od někoho neznámého). Hovor byl pak neúměrně prodlužován a volající až z vyúčtování zjistil, že provolal za jeden hovor několik stovek korun.

Od 1.10.2012 byla naštěstí posílena ochrana spotřebitele při volání na tyto audiotexové linky (tisková zpráva APMS) a volání na prémiová čísla se tak stalo bezpečnější. Byly zavedeny nové povinné hlášky o ceně za minutu hovoru, které musí volajícího o ceně informovat při zahájení hovoru. Další možnou ochranou, kterou operátoři nabízejí, je také možnost zablokování volání na audiotexové linky, což se hodí zejména u dětí, které již mají mobilní telefon s vlastním číslem. Zablokování je vhodné také např. u důchodců, protože je to tak ochránní před nechtěným voláním na předražené linky.

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace (www.asociace-sos.cz) spotřebitelům ale stejně doporučuje, aby vždy pečlivě zvážili, zda se jim volání na prémiové číslo vyplatí, protože cena hovoru může během několika minut překročit hranici 1.000,- Kč.

Stanovení ceny za volání na auditexové číslo

Auditexové číslo zároveň vyjadřuje částku, která bude volajícímu naúčtována za každou započatou minutu hovoru nebo případně za jedno spojení. Pro předčíslí 900, 906 a 909 je cena určena na základě sazby za minutu volání (od 6 do 95 Kč / min) v závislosti na délce hovoru, minimální započítávané délce volání a časovém intervalu, v jakém je volání započítáváno. Pro předčíslí 908 je cena určena pevnou sazbou (od 6 do 95 Kč) za uskutečněné volání bez ohledu na délku.

Volání na číslo 90X AB CD ZZ
X určuje charakter služby (může nabývat hodnot 0, 6, 8 nebo 9)
AB určuje koncovou cenu služby pro volajícího zákazníka za minutu nebo za jedno spojení včetně DPH
CD ZZ určuje poskytovatele služeb (přiděleno ČTÚ)

 

Pozor na auditexová čísla s předčíslím 905

Je potřeba si dávat hlavně pozor na audiotexové linky s prémiovým číslem začínajícím na předčíslí 905. Pro předčíslí 905 je cena určena také pevnou sazbou (od 60 až do 950 Kč !!!) za uskutečněné volání bez ohledu na délku. Cena není z telefonního čísla ale již patrná na první pohled, protože výslednou cenu spojení získáme, až když 10x vynásobíme 4. a 5. číslici. Naštestí předražené audiotexové linky s předčíslím 905 nepodporují všichni operátoři.

Volání na číslo 905 AB CD ZZ
AB po vynásobení 10x určuje koncovou cenu služby pro volajícího zákazníka za jedno spojení včetně DPH
CD ZZ určuje poskytovatele služeb (přiděleno ČTÚ)

 

Příklady určení cen audiotexových linek

Několik příkladů prémiových čísel audiotexových linek a kolik zaplatíte za volání na tyto linky.

První trojčíslíčíslocena (dle 4. a 5. číslice)
900 900 90 12 33 90 Kč / min.
906 906 30 11 11 30 Kč / min.
909 909 95 99 99 95 Kč / min.
908 908 50 50 55 50 Kč / spojení
905 905 30 20 11 30 x 10 Kč / spojení (300 Kč)