Premium SMS neboli prémiové SMS (zpoplatněné SMS)

Prémiové SMS neboli Premium SMS jsou SMS zprávy, které můžete ze svého telefonu odeslat nebo je po předchozím objednání obdržíte a které jsou zpoplatněné zvláštní sazbou!

Většina majitelů mobilů se s pojmem Premium SMS neboli prémiové SMS již setkala. Každý z nás už určitě alespoň jednou hlasoval pomocí SMS v oblíbené televizní soutěži anebo platil pomocí SMS zboží nebo služby na internetu. Pokud se jedná o seriózní službu, tak je vždy uvedena předem cena za odeslání této SMS, což nařizuje samozřejmě i zákon. Premium SMS jsou ale často využívány i pro různé neseriózní praktiky nebo podvody, což platí hlavně u těch dražších sazeb za prémiové SMS. Je potřeba si tedy dávat pozor, na jaké číslo SMS odesíláte a nenechat se nachytat, že odešlete SMS nevědomky na prémiové číslo. Čísla pro prémiové SMS mají speciální tvar a cenu za jednu SMS lze vyčíst z čísla, na které SMS odesíláme. Dalším velkým nebezpečím je však typ prémiových SMS, kdy si pouze přihlásíte pravidelný odběr prémiových SMS, kde platíte až za každou přijatou SMS. Plno lidí se tak nechtěně přihlásilo k odběru těchto zpráv, za které jim je na vyúčtování pravidelně strháváno několik stokorun a přitom nevědí, jak příjem těchto prémiových SMS odhlásit a zastavit.

Možnou ochranou, kterou všichni operátoři nabízejí, tak je možnost zablokování služby Premium SMS, což se hodí zejména u dětí, které již mají mobilní telefon s vlastním číslem. Zablokování je vhodné také např. u důchodců, protože je to tak ochránní před nechtěným odesláním předražených prémiových SMS. Lze také zablokovat pouze některé skupiny prémiových SMS.

Přehled služeb dle předčíslí

Premium SMS jsou odchozí nebo i příchozí SMS zprávy, které jsou posílané nebo přijímané ze speciálních čísel, tzv. short kódů. Čísla jsou stejná pro všechny sítě mobilních operátorů a slouží jako nástroj pro zpoplatnění pomocí SMS. Cena samotných Premium SMS se v současnosti pohybuje od 1 Kč do 600 Kč. Cenu za zprávu snadno poznáte právě ze short kódu (viz. níže).

Podle předčíslí jsou prémiové SMS rozděleny následovně:

SMS platby

 • Jsou provozovány na číselných řadách 902.
 • Používají se pro objednání speciálních služeb, zejména v oblasti municipalit a veřejné správy (m-ticketing v hromadné dopravě, m-parking, m-insurance, m-fees - poplatky u lékaře či na úřadech).

Klasické Premium SMS

 • Jsou provozovány na číselných řadách 900, 901, 903, 904, 907, 908.
 • Použití pro služby vhodné nejen pro digitální zařízení jako je zasílání log, melodií, her, mobilních aplikací, účast v marketingových soutěžích, podávání inzerce, zpoplatnění přístupu na webové stránky a rezervace (kromě hard-erotického obsahu).

Hlasovací Premium SMS

 • Jsou provozovány výhradně na číselných řadách 906.
 • Použití pro služby on-line hlasování v televizních či rozhlasových pořadech, kde je zapotřebí zpracovat větší množství SMS v relativně krátkém časovém úseku.

Premium SMS pro dospělé

 • Jsou provozovány výhradně na číselných řadách 909. (podobně, jako u audiotexových linek)
 • Pro objednání služeb soft-erotického charakteru jako například loga, aplikace, chaty aj.

Dárcovské SMS – DMS

 • Jsou provozovány na čísle 87777.
 • Cena je nastavena na 30,- Kč, ze kterých příjemce obdrží 28,50 Kč.

Jak fungují Premium SMS

Premium SMS jsou rozděleny do dvou skupin podle toho, zda je služba zpoplatněna při odeslání nebo při doručení.

 • Premium SMS typu MO (mobile originated), u kterých je jako prémiová SMS zpoplatněna zpráva, kterou odesíláte.
 • Premium SMS typu MT (mobile terminated), u kterých je odesílaná zpráva zpoplatněna jako standardní SMS. Jako prémiová SMS je teprve zpoplatněna zpráva, kterou následně obdržíte jako odpověď.

Ceník a struktura platebních a Premium SMS

Číslo, na které je odesílána objednací SMS v případě Premium SMS MO zároveň vyjadřuje částku, která má být naúčtována. V případě využití Premium SMT MT je objednací SMS odesílána na pětimístné číslo a částka platební transakce je definována posledním trojčíslím čísla, ze kterého přijde potvrzující SMS.

Premium SMS typu MO
platíte při objednání služby
Premium SMS typu MT
platíte při doručení služby
ObjednáníDoručeníObjednáníDoručení
tvar SMS
90Z XY AB
  tvar SMS
90Z XY
tvar SMS
90Z XY ABC
Premium cena
za SMS
zdarma Cena dle tarifu
za SMS
Premium cena
za SMS
 • Z = číselná řada objednávané služby
 • XY = provozovatel služby v rámci dané číslené řady
 • AB = cena v Kč
 • ABC = cena v Kč

Jak zastavit opakované účtování SMS ve vyúčtování?

Odesláním Premium SMS na pětimístné číslo 90Z XY dává účastník souhlas s odesláním částky nebo více částek poskytovateli, pokud poskytovatel doručí účastníkovi potvrzující Premium SMS MT z osmimístného čísla. Částka převedená na základě účastníkova příkazu odpovídá poslednímu trojčíslí potvrzující Premium SMS MT poskytovatele. Počet potvrzujících Premium SMS MT poskytovatele není omezen a závisí na jeho nabídce.

Účastník může zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částek kdykoli zrušit zasláním Premium SMS MO na příslušné číslo, kterým dal účastník souhlas, ve tvaru "STOP SLUŽBA". Zrušení veškerých zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částky služeb poskytovaných účastníkovi na daném čísle provede účastník odesláním Premium SMS MO ve tvaru "STOP ALL" nebo pouze "STOP". Odeslání této Premium SMS je zpoplatněno jako běžná SMS dle účastníkova tarifu.