Znovu se rozmáhá prozvánění z neznámých zahraničních čísel. Zpátky raději nevolejte!

Během předchozích dnů se mnoho uživatelů serveru KdoMiVolal potýkalo s prozváněním ze zahraničních telefonních čísel - tentokrát hlavně z předvoleb +247 (Ascension), +229 (Benin), +211 (Jižní Súdán), +236 (Středoafrická republika), +1767 (Dominika) nebo +257 (Burundi).

Česká mobilní předvolba je přitom +420 a slovenská předvolba je +421. Veškeré mezinárodní předvolby si můžete ověřit na stránce https://www.kdomivolal.eu/mezinarodni-predvolby. Podvodníkům jde zejména o to, aby jim prozváněný zavolal zpět, za což pak tento člověk zaplatí nemalou částku za mezinárodní hovor. Doporučuje se proto při nevyžádaných hovorech ze zahraničních čísel (zejména z Afriky a Asie) nevolat zpět. Je potřeba si hlavně dávat pozor např. u předvolby +247, kde některé telefony nerozeznají, že se jedná o mezinárodní hovor. Před číslem není zobrazen znak + a číslo je 9-ti místné (např. 247077033), takže to vypadá, že vám volá číslo z Prahy. Pokud zavoláte ale zpět, tak platíte za mezinárodní hovor!

Zákazníci jsou účelově takto prozváněni ze zahraničních čísel. Volající nechá jejich telefon vždy vyzvánět velice krátce a očekává, že zavolají zpět. Nastupuje však obyčejná lidská zvědavost, slušnost, nebo dokonce pracovní povinnost. Ve spěchu volaný často přehlédne, o jaké číslo se jedná, a následný odchozí mezinárodní hovor je mu naúčtován dle patřičné zóny. Tento typ podvodných hovorů se nazývá „wangiri“. Na tato podvodná volání upozorňovala již minulý rok asociace APMS (viz. http://www.apms.cz/tiskove-zpravy-a-stanoviska/apms-varuje-cesko-zasahli-prozvaneci-podvodnici).

Jak wangiri funguje?

Podvodníci, kteří wangiri (nebo také „one ring and cut“) scénář organizují, ho realizují skrze alternativní či IP operátory, jimž je ukraden číselný rozsah. Zákazník, který volá zpět například do Alžíru, hovor do těchto zemí nikdy neuskuteční, protože je přesměrován. Podvodník následně profituje z propojovacích poplatků. Dopátrat se původce je v těchto případech téměř nemožné.