Komentář k telefonnímu číslu 778424207

datum komentář
14.11.2013
Fond dalšího vzdělávání

Telefonický dotazník ohledně stáží ve firmách pro lidi, kteří se hlásili na stáž nebo na stáži byli. Nevyžadujeme osobní údaje. Dotazník slouží k porovnání údajů o úspěšnosti projektu a možnostech zlepšení. Zajímá nás, jak se respondentům daří 6 měsíců od žádosti o stáž nebo účasti na stáži. Dotazník je dobrovolný.
Bezpečné číslo Neutrální

Žádost o odstranění komentáře