Komentář k telefonnímu číslu 774997339

datum komentář
05.11.2012
Jenom otravuje , po zvednutí se ozve hlas "okamžik přepojím" a dále je klid.zvoní i v nočních
hodinách.Zcela určitě to je soukromá linka.Mám to ověřené z jiného mého telefonu ,kdy po prozvonění se ozval chlapský hlas a na dotaz zda je firma ta a ta odpověděl ,že je soukromá
linka.Snad ho někdo z vás má na vlastním seznamu.Jeho jednání je velmi nepříjemné.
Neznámý Neutrální

Žádost o odstranění komentáře