Komentář k telefonnímu číslu 389005164

datum komentář
20.01.2014
Obtěžující volání, nahlásit na ČTU... Je to specifikováno v yákoně 121.
Telemarketing Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře