Komentář k telefonnímu číslu 389005164

datum komentář
04.02.2014
Automat obchází blokaci, zavolá 2x za sebou. Mám označeno otrava, nezvedám.
Neznámý Negativní

Žádost o odstranění komentáře