Komentář k telefonnímu číslu 326397522

datum komentář
12.02.2014
Taktéž lístek ve schránce, že jsem nebyl zastižen. S číslem a nečitelným podpisem.
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře