Komentář k telefonnímu číslu 326397522

datum komentář
18.02.2014
Stejný.Lístek ve schránce s nečitelným podpisem,a že sem nebyl zastižen
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře