Komentář k telefonnímu číslu 246052955

datum komentář
24.04.2014
Toto číslo mi nutilo objednat si holící strojek, pozor na nový občanský zákoník, který umožňuje uzavírat smlouvu i ústně, aby vás nevypekly.
Telemarketing Negativní

Žádost o odstranění komentáře