Komentář k telefonnímu číslu 777222473

datum komentář
29.08.2014
Jakýsi průzkum trhu, na dotaz, jak dlouho zmíněný hovor bude trvat mi bylo sděleno, že cca 15 až 20 minut. Výzkum byl odmítnut pro mé zaneprázdnění.
Průzkum Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře