Komentář k telefonnímu číslu 777361421

datum komentář
21.10.2014
Vnucuje návštěvu ohledně revize pojistných smluv kvůli změně v občanském zákoníku. Udává hned několik pojišťoven. Jsou to podvodníci a lháři. Prověřováno jak u finančního poradce tak u pojišťovny a pojišťovny žádné takové návštěvy neprovádí.
Neznámý Negativní

Žádost o odstranění komentáře