Komentář k telefonnímu číslu 729930999

datum komentář
09.03.2015
Nejprve prozvoní, nelze volat zpět, pak asi za 3 dny volá - nabídka na slevu e.on. Po sdělení, že ze zásady neuzavírám obchody po telefonu, zavěsili. 3/2015
Telemarketing Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře