Komentář k telefonnímu číslu 608375996

datum komentář
10.05.2015
Toto telefonní číslo mě obtěžovalo pozdě v noci a druhý den (jednalo se o neděli) opět brzy ráno.
Nazpět se nelze dovolat, jelikož jsem zjistil, že se jedná o telefonního operátora.
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře