Komentář k telefonnímu číslu 604676782

datum komentář
23.06.2015
Obtěžující a při zvednutí hovoru, žádný hlas a jen funění a chrochtání...volá před polednem...
Neznámý Negativní

Žádost o odstranění komentáře