Komentář k telefonnímu číslu 999163

datum komentář
08.07.2015
Děkují mi, že jsem se rozhodl i nadále používat jejich služeb, ale pokud trvám na své výpovědi, mám do 3 dnů nahlásit cvop pro její dokončení. Nevím kdo to je, žádnou výpověď jsem nedával a ani nevím co to je cvop.
SMS Neutrální

Žádost o odstranění komentáře