Komentář k telefonnímu číslu 277005130

datum komentář
12.11.2016
Už vícekrát volalo toto číslo a i dnes v sobotu 2x, ale neznámé čísla nezvedám
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře