Komentář k telefonnímu číslu 777472045

datum komentář
19.01.2017
Jakési "chráněné dílny" !
Telemarketing Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře