Komentář k telefonnímu číslu 725711118

datum komentář
24.01.2017
Obtěžující, nutí lidi k revizi pojistných smluv, paní pouze krade smlouvy jiným obchodníkům.
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře