Komentář k telefonnímu číslu 739330683

datum komentář
14.03.2017
Obtěžující jehovistka, snaží se dostat do bytu pod záminkou restaurování interiéru.
SMS Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře