Komentář k telefonnímu číslu 910119999

datum komentář
09.11.2017
Představili se jako kontrola donáškové služby, a ptali se, zda dostáváme letáky Globusu. Evidentně neví, kam volají - jsme kancelář pojišťovny.
Průzkum Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře