Komentář k telefonnímu číslu 412152501

datum komentář
13.03.2018
Obtěžují ohledně parfémů, podle tónu paní bych řekl, že pravda bude hodně daleko.
Telemarketing Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře