Komentář k telefonnímu číslu 412154281

datum komentář
31.05.2018
Operátor se mi snažil podsunout nějakou trapnou nabídku ,na ušetření na energiích.
První jeho věta zněla: Slyšíme se dobře?
Člověk logicky odpoví ANO a tím pádem mají co potřebovali. pak už stačí hovor jen sestříhat,vložit si ano,tam kde je třeba a neštěstí je na světě.
Takto nestandardně začíná hovor s ne zrovna solidními prodejci ,či zprostředkovateli.

ZDŮRAZŇUJI ŽE,
N e t v r d í m n u t n ě , ž e z t o h o t o č í s l a v o l a j í n e s o l i d n í p r o d e j c i , č i z p r o s t ř e d k ov a - t e l é .
Ale ten začátek hovoru se mi vůbec nelíbil.
Opatrnosti není nikdy dost!!!
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře