Komentář k telefonnímu číslu 607004518

datum komentář
18.06.2018
Pán se představil rychle nesrozumitelně a tázal se na můj údajný požadavek směrovaný k Bohemia Energy, který NEBYL Po mé odpovědi "ne" hovor s omluvou "promiňte" ukončil.
Vadí mi, že znal moje číslo mobilu, jméno, datum narození, kteréžto údaje jsem neposkytl ani jemu, ani Bohemia Energy, ani nedal třetí straně souhlas s manipulací s mými daty. Nač to GDPR je? (Go Do PR....!)
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře