Komentář k telefonnímu číslu 226292037

datum komentář
06.08.2018
Já bych EON také upozornil, že jakmile se tady někdo takový objeví, hned je skopnu ze schodů !!!
Telemarketing Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře