Komentář k telefonnímu číslu 490520583

datum komentář
21.09.2018
Společnost KRUK. Snaží se vymáhat dávno promlčené pohledávky. Různě si ty pohledávky přehazují s dalšími společnostmi jako jsou InvestCapital LTD, SECAPITAL S.a.r.l. Každopádně i když něco doopravdy dlužíte, tak tyto pohledávky jsou dávno promlčeny, obecná promlčecí době je 3 roky. Pokud by doopravdy došlo k k podání žaloby a nebo k vydání elektronického platebního rozkazu, tak stačí podat odpor s námitkou promlčení. Pěkný den.
Firma vymáhající dluhy Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře