Komentář k telefonnímu číslu 314004390

datum komentář
21.11.2018
Dopoledne prozvánělo jiné neznámé číslo, po zvednutí jen pípnutí, ale zde jsem ho nenašla.
Odpoledne pak toto číslo. Zvedla jsem, protože jsem očekávala důležitý hovor z neznámého čísla.
Ozvalo se "čekejte na spojení", chvilka hudby, pak sdělení, že je hovor nahráván a hlas asi "slečny",
která se mi představila a snažila vnutit nějakou úžasnou nabídku T-mobile. Když neuspěla,
pokusila se prorazit s nabídkou pro další členy rodiny či přátele. Opět neuspěla, tak zavěsila.
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře