Komentář k telefonnímu číslu 296508379

datum komentář
18.02.2019
Po zvednutí jenom šum a následné zavěšení. V podstateě stejné, jak je již uvedeno níže.
Obtěžující hovor Neutrální

Žádost o odstranění komentáře