Komentář k telefonnímu číslu 412870010

datum komentář
19.06.2013
Obtěžující, nezvedat.
Telemarketing Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře