Komentář k telefonnímu číslu 296508379

datum komentář
16.08.2019
obtěžující číslo, nezvedat a okamžitě dát na černou listinu
Obtěžující hovor Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře