Komentář k telefonnímu číslu 730701046

datum komentář
18.09.2019
Během 14 dnů třetí volání z tohoto čísla, vzhledem k tomu, že jsem hovor vždy odmítla a pokusy se neodbytně opakují, číslo jsem zablokovala.
Neznámý Obtěžující

Žádost o odstranění komentáře