Návod k používání mobilní aplikace KdoMiVolal pro Android

První spuštění aplikace

Při prvním spuštění aplikace KdoMiVolal budete vyzváni k výběru země, ve které chcete aplikaci využívat. Tuto volbu je možné kdykoliv později v nastavení změnit. Od Androidu verze 8 budete vyzváni k nastavení výchozí aplikace pro identifikaci volajícího a SPAMu a od Androidu verze 6 a výše budete také při prvním spuštění dotázáni na potvrzení přístupových práv k seznamu přijatých hovorů a ovládání hovorů (aplikace toto právo potřebuje k blokování hovorů podle nastavení aplikace).

Nastavení defaultní aplikace pro identikaci volajícího a SPAMu Dotaz na přístupová práva Dotaz na přístupová práva Výběr země

Po výběru země budete přesměrováni na hlavní stránku aplikace, tedy na seznam příchozích hovorů. Při prvním spuštění prosím počkejte, než se stáhne databáze čísel, tato akce proběhne na pozadí. Po úspěšném stažení již celá aplikace funguje i bez připojení k internetu.

Upozornění na stažení čísel Stahování databáze čísel

Nastavení oprávnění pro zobrazování notifikací na Android 9 a 10 (nebo výše)

Při prvním spuštění budete na Androidu 9 a 10 (nebo výše) také upozorněni na to, že je potřeba přidělit oprávnění k zobrazování přes ostatní aplikace nebo k nastavení výchozí aplikace pro identifikaci volajícího a SPAMu. Tato oprávnění umožňují aplikaci zobrazení notifikace o příchozím hovoru, pokud o daném telefonním čísle existuje záznam v databázi KdoMiVolal. Oprávnění udělíte, pokud přejdete do nastavení aplikace a zde stisknete tlačítko Povolit, což Vás přesměruje do systémového nastavení oprávnění pro danou aplikaci. Zde oprávnění přepínačem povolíte a šipkou zpět se vrátíte zpátky do aplikace. Nyní můžete v nastavení aplikace přepnout přepínač Aktivní notifikace pro zapnutí notifikace. Aby aplikace mohla běžet bez problémů na pozadí a zobrazovat notifikace při příchozím hovoru, je potřeba to také povolit pomocí příslušného tlačítka Povolit, což aplikaci zahrne mezi systémem neoptimalizované. Jinak může systém aplikaci na pozadí tzv. zabít (killnout).

Upozornění na chybějící oprávnění Upozornění na chybějící oprávnění Nastavení oprávnění Oprávnění zobrazení přes ostatní aplikace Nastavení výchozí aplikace pro identifikace SPAMu Oprávnění pro běh na pozadí Nastavení notifikace

Po dokončení stahování databáze čísel se seznam příchozích hovorů v aplikaci aktualizuje a u čísel, která jsou nějakým způsobem ohodnocena, se objeví dodatečné informace: Barevný štítek, označující průměrné hodnocení telefonního čísla pěti stupni:

  • Užitečné (Zelená)
  • Vyhovující (Modrá)
  • Neutrální (Šedá)
  • Obtěžující (Oranžová)
  • Negativní (Červená)

A Počet komentářů, díky kterému je možné vidět, kolik uživatelů již toto číslo hodnotilo. Pokud je telefonní číslo hodně komentované a je redakcí ověřeno, objeví se další dvě informace a těmi jsou Vlastník čísla a Typ hovoru.

Příchozí hovory

U každého čísla můžete klepnutím otevřít detail, ve kterém najdete podrobné informace o telefonním čísle s možností si dané číslo zablokovat a kompletní výpis všech komentářů. Pomocí tlačítka „+“ můžete číslo sami ohodnotit a pomoct tak ostatním uživatelům.

Detail telefonního čísla Komentáře k telefonnímu číslu Přidání komentáře k telefonnímu číslu

V databázi telefonních čísel je také možné vyhledávat a to i bez připojení k internetu. Vyhledávání reaguje od 4. číslice a již během psaní vám samo ukazuhe nalezená čísla. Kliknutím na číslo se opět dostanete na detail čísla, kde jej můžete ohodnotit. Pokud číslo v databázi není, zobrazí se pouze informace o tom, že můžete být první, kdo jej ohodnotí.

Vyhledávání telefonního čísla Telefonní číslo nebylo nalezeno

Aktivní notifikace

Jednou z hlavních funkcí aplikace je aktivní notifikace. Díky této skvělé funkci víte u neznámého čísla dříve, než příchozí hovor zvednete, zda si máte na číslo dávat pozor nebo ne. Aktivní notifikace je malý rámeček nesoucí informaci o daném telefonním čísle. Zobrazí se pouze v případě, že toto číslo nemáte ve svém seznamu kontaktů a o daném čísle je záznam v naší databázi. Tato funkce je po nainstalování automaticky zapnutá, vypnout jí můžete v nastavení aplikace. Zda je funkce zapnutá poznáte pomocí trvalé notifikace „Ochrana je aktivní“. V nastavení aktivní notifikace lze nastavit také její umístění. Různé telefony mohou mít různé obrazovky při příchozím hovoru a může se tedy stát, že rámeček s informací překryje některou důležitou část původní obrazovky. Proto je potřeba si tuto pozici ozkoušet a pečlivě nastavit v nastavení. Pro Android 9 a 10 (nebo výše) je potřeba také správně nastavit systémové opravnění pro zobrazování přes ostatní aplikace.

Notifikace o aktivní kontrole Notifikace o příchozím hovoru Notifikace o příchozím hovoru (střední pozice)

Nastavení

Hlavní

V hlavním nastavení lze ovládat aktivní notifikaci, jak je popsáno výše.

Nastavení notifikace při příchozím hovoru

Také je zde možnost zapnout nebo vypnout automatickou aktualizaci databáze čísel. Pokud je tato funkce zapnutá, je databáze denně na pozadí aktualizována. Pokud ne, můžete si databázi vždy aktualizovat v nastavení ručně (v sekci Info).

Nastavení aktualizace databáze čísel

Dalším velmi důležitým prvkem je nastavení automatického blokování čísel. Zde si můžete zapnout a nastavit pravidla, podle kterých za Vás má aplikace blokovat příchozí hovory z neznámých čísel. Můžete si určit od jakého průměrného hodnocení v kombinaci s počtem komentářů, Vás má aplikace chránit. Automaticky je nastaveno průměrné hodnocení 4 - Obtěžující a počet komentářů 5, z čehož se dá již celkem dobře soudit, že číslo bude obtěžující. Pokud aplikace hovor zablokuje, objeví se Vám notifikace, kde můžete kliknutím zkontrolovat, kdo se Vám pokoušel dovolat a zda zablokování bylo oprávněné.

Nastavení blokování telefonních čísel Notifikace zablokování telefonního čísla

Na konci obrazovky s nastavením je sekce Ladění a řešení problémů, kde je důležitý hlavně odkaz na stránky Don't kill my app!, kde naleznete informace o tom, jak nakonfigurovat zařízení, aby nezabíjelo (nekillovalo) aplikaci běžící na pozadí systému.

Ladění a řešení problémů

Země

Zde můžete kdykoliv změnit zemi pro vyhledávání čísel.

Nastavení země a serveru pro vyhledávání

Info

V této sekci naleznete informace o stavu databáze a můžete si zde databázi ručně aktualizovat. Kromě toho aplikace nabízí možnost si exportovat či importovat všechna svá ručně vybraná blokovaná čísla a nastavení pravidel. Tato funkce je velmi užitečná k přenášení nastavení mezi telefony. Stačí pouze nastavit cestu k souboru pro export, případně import. Při prvním exportu nebo importu se Vás aplikace může dotázat na poskytnutí oprávnění přístupu k úložišti.

Informace o poslední aktualizaci Export a import blokovaných čísel a nastavení

Nejčastější dotazy

Aplikace KdoMiVolal kontroluje telefonní čísla pouze proti databázi v paměti telefonu a v žádném případě neodesílá žádné informace na internet mimo váš telefon. Aplikace také nevyžaduje přímý přístup k telefonnímu seznamu a kontaktům v telefonu, ale pouze k seznamům hovorů. Kvůli blokování hovorů a notifikacím při příchozích hovorech aplikace vyžaduje oprávnění přístupu k těmto vlastnostem telefonu.
Aplikace KdoMiVolal zobrazuje notifikaci pouze u příchozích hovorů z telefonních čísel, která mají nějaké hodnocení v databázi. Pokud se vám notifikace nezobrazují u žádného čísla, je možné, že nemáte v nastavení aplikace správně nastavena oprávnění. Pro Android 9 a 10 (nebo výše) je potřeba správně nastavit systémové opravnění pro zobrazování přes ostatní aplikace.
Aby aplikace mohla běžet bez problémů na pozadí a zobrazovat notifikace při příchozím hovoru, je potřeba to v nastavení povolit pomocí příslušného tlačítka Povolit, což aplikaci zahrne mezi systémem neoptimalizované. Jinak může systém aplikaci na pozadí tzv. zabít (killnout). Pokud přesto pozorujete problémy s během aplikace na pozadí, tak na konci obrazovky s nastavením je sekce Ladění a řešení problémů, kde je důležitý hlavně odkaz na stránky Don't kill my app!, kde naleznete informace o tom, jak nakonfigurovat zařízení, aby nezabíjelo (nekillovalo) aplikaci běžící na pozadí systému.
Aby aplikace KdoMiVolal správně blokovala obtěžující hovory, musí být v nastavení aplikace správně nastaveno automatické blokování čísel podle pravidel. Dále musí být pro aplikaci povolen běh na pozadí. V nastavení je potřeba povolit toto oprávnění pomocí příslušného tlačítka Povolit, což aplikaci zahrne mezi systémem neoptimalizované. Pokud i přesto pozorujete problémy s během aplikace na pozadí, tak na konci obrazovky s nastavením je sekce Ladění a řešení problémů, kde je důležitý hlavně odkaz na stránky Don't kill my app!, kde naleznete informace o tom, jak nakonfigurovat zařízení, aby nezabíjelo (nekillovalo) aplikaci běžící na pozadí systému.
Po instalaci aplikace se notifikace zobrazuje implicitně nahoře. V nastavení aplikace je možné ale u aktivní notifikace nastavit její umístění tak, aby vám na volací obrazovce notifikace nepřekrývala nějaké informace nebo ovládací tlačítka, což se liší telefon od telefonu. Na výběr jsou možnosti Nahoře, Uprostřed a Dole.
Na některých telefonech nebo verzích Androidu může docházet k tomu, že volací obrazovka nebo tlačítka pro ovládání hovoru nejsou vidět nebo nejsou vůbec zobrazena. V tomto případě je možné notifikaci zavřít pomocí červené ikony s křížkem a následně se volací obrazovka nebo tlačítka pro ovládání hovoru již zpřístupní. K tomuto chování dochází pouze na některých telefonech nebo verzích Androidu a nástavbách výrobců telefonů. Na jiných telefonech zase vše funguje v pořádku a notifikace se bezproblémů zobrazuje přes volací obrazovku.
Notifikace na telefonní číslo z telefonního seznamu se ukazuje, pokud je k němu nalezen v databázi KdoMiVolal nějaké hodnocení. Bohužel aplikace nemá nyní přístup do telefonního seznamu a nedokáže tak rozlišit, zda se číslo v telefonním seznamu nachází. Nechtěli jsme, aby aplikace vyžadovala další přístupová práva k vlastnostem systému, které nutně nepotřebuje k fungování. Telefonní seznam právě patří mezi citlivá osobní data.
V menu aplikace přejděte na položku Vyhledat číslo a zadejte několik číslic z hledaného telefonního čísla. Po jeho nalezení v zobrazeném seznamu dané číslo vyberte a v detailu vypněte u něj přepínač u položky Blokovat toto číslo.