Návod k používání mobilní aplikace KdoMiVolal pro Android

První spuštění a seznam hovorů

Při prvním spuštění aplikace KdoMiVolal budete vyzváni k výběru země, ve které chcete aplikaci využívat. Tuto volbu je možné kdykoliv později v nastavení změnit. Po výběru země budete přesměrováni na hlavní stránku aplikace, tedy na seznam příchozích hovorů. Při prvním spuštění prosím počkejte, než se stáhne databáze čísel, tato akce proběhne na pozadí. Po úspěšném stažení již celá aplikace funguje i bez připojení k internetu.

Stahování databáze čísel

Jakmile je stahování dokončeno, seznam příchozích hovorů v aplikaci se aktualizuje a u čísel, která jsou nějakým způsobem ohodnocena, se objeví dodatečné informace: Barevný štítek, označující průměrné hodnocení telefonního čísla pěti stupni:

  • Užitečné (Zelená)
  • Vyhovující (Modrá)
  • Neutrální (Šedá)
  • Obtěžující (Oranžová)
  • Negativní (Červená)

A Počet komentářů, díky kterému lze vidět, kolik uživatelů již toto číslo hodnotilo. Pokud je telefonní číslo hodně komentované a je redakcí ověřeno, objeví se další dvě informace a těmi jsou Vlastník čísla a Typ hovoru.

Příchozí hovory

U každého čísla můžete klepnutím otevřít detail, ve kterém najdete podrobné informace o telefonním čísle s možností si dané číslo zablokovat a kompletní výpis všech komentářů. Pomocí tlačítka „+“ můžete číslo sami ohodnotit a pomoct tak ostatním uživatelům.

Detail telefonního čísla Komentáře k telefonnímu číslu Přidání komentáře k telefonnímu číslu

V databázi telefonních čísel je také možné vyhledávat a to i bez připojení k internetu. Vyhledávání reaguje od 4. číslice a již během psaní vám samo ukazuhe nalezená čísla. Kliknutím na číslo se opět dostanete na detail čísla, kde jej můžete ohodnotit. Pokud číslo v databázi není, zobrazí se pouze informace o tom, že můžete být první, kdo jej ohodnotí.

Vyhledávání telefonního čísla Telefonní číslo nebylo nalezeno

Aktivní notifikace

Jednou z hlavních funkcí aplikace je aktivní notifikace. Díky této skvělé funkci víte u neznámého čísla dříve, než příchozí hovor zvednete, zda si máte na číslo dávat pozor nebo ne. Aktivní notifikace je malý rámeček nesoucí informaci o daném telefonním čísle. Zobrazí se pouze v případě, že toto číslo nemáte ve svém seznamu kontaktů a o daném čísle je záznam v naší databázi. Tato funkce je po nainstalování automaticky zapnutá, vypnout jí můžete v nastavení aplikace. Zda je funkce zapnutá poznáte pomocí trvalé notifikace „Ochrana je aktivní“. V nastavení aktivní notifikace lze nastavit také její umístění. Různé telefony mohou mít různé obrazovky při příchozím hovoru a může se tedy stát, že rámeček s informací překryje některou důležitou část původní obrazovky. Proto je potřeba si tuto pozici ozkoušet a pečlivě nastavit v nastavení.

Notifikace o aktivní kontrole Notifikace o příchozím hovoru Notifikace o příchozím hovoru (střední pozice)

Nastavení

Hlavní

V hlavním nastavení lze ovládat aktivní notifikaci, jak je popsáno výše.

Nastavení notifikace při příchozím hovoru

Také je zde možnost zapnout nebo vypnout automatickou aktualizaci databáze čísel. Pokud je tato funkce zapnutá, je databáze denně na pozadí aktualizována. Pokud ne, můžete si databázi vždy aktualizovat v nastavení ručně (v sekci Info).

Nastavení aktualizace databáze čísel

Dalším velmi důležitým prvkem je nastavení automatického blokování čísel. Zde si můžete zapnout a nastavit pravidla, podle kterých za Vás má aplikace blokovat příchozí hovory z neznámých čísel. Můžete si určit od jakého průměrného hodnocení v kombinaci s počtem komentářů, Vás má aplikace chránit. Automaticky je nastaveno průměrné hodnocení 4 -obtěžující a počet komentářů 5, z čehož se dá již celkem dobře soudit, že číslo bude obtěžující. Aplikace za Vás může také automaticky blokovat skrytá čísla. Pokud aplikace hovor zablokuje, objeví se Vám notifikace, kde můžete kliknutím zkontrolovat, kdo se Vám pokoušel dovolat a zda zablokování bylo oprávněné.

Nastavení blokování telefonních čísel Notifikace zablokování telefonního čísla

Země

Zde můžete kdykoliv změnit zemi pro vyhledávání čísel.

Nastavení země a serveru pro vyhledávání

Info

V sekci info naleznete informace o stavu databáze a můžete si zde databázi ručně aktualizovat. Kromě toho aplikace nabízí možnost si exportovat,60 či importovat všechna svá ručně vybraná blokovaná čísla a nastavení pravidel. Tato funkce je velmi užitečná k přenášení nastavení mezi telefony. Stačí pouze nastavit cestu k souboru pro export, případně import.

Informace o poslední aktualizaci Export a import blokovaných čísel a nastavení